Produkcja na zamówienie

Za pośrednictwem firmy Strojírny a opravny Milenov, spol. s r. o., jesteśmy w stanie zapewnić produkcję na zamówienie.

Spółka została założona 23. 09. 1993 po uzyskaniu wpisu do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Wojewódzki w Ostrawie, wydział C, nr akt 11040. Jej stuprocentowym właścicielem jest od 27.01.2006 firma KUNST, sp. z o.o. Przedmiot działalności:

  • wyrób komponentów dla OŚ, SUW, PW,
  • budowa maszyn, produkcja konstrukcji stalowych,
  • ślusarstwo, obróbka metali
  • i transport samochodowy.

 


© KUNST, spol. s r. o. Petr Bobák – Web & Graphic Designer